Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Katedra Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach

Biblioteka Śląska w Katowicach

 


  

        Z wielką radością zapraszamy Państwa do współtworzenia  kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji.

        Festiwal jest niezmiennie imprezą naukowo–artystyczną skupiającą propagatorów kultury, ludzi pasji tworzenia
i
poszukiwania nowych możliwości i wymiarów ekspresji.

        Tegoroczne wydarzenie koncentruje swą uwagę wokół teatru, w obszarach: artystyczno – estetycznych, edukacji, terapii, profilaktyki, rehabilitacji czy resocjalizacji. Ciekawi nas teatr szkolny, dramatyczny, lalkowy, tańca, terapeutyczny, więzienny, uliczny, radiowy, oparty na improwizacjach, słowie i ruchu.

         Jak zawsze powstanie okazja do wysłuchania wykładów niezwykłych gości, a przede wszystkim kontaktu ze sztuką
i rozbudzania wrażliwości i wielu wzruszeń.

        Szczególną część Festiwalu Ekspresji stanowią prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, placówek specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, zespołów muzycznych i grup teatralnych.

        Przewidujemy sesję naukową, spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbiorców oraz wystawy.

 

Szczegółowy program Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji będzie publikowany na stronie www.festiwalekspresji.us.edu.pl po napływie akcesów.

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca pod adresem: festiwalekspresji@us.edu.pl

 

Udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych jest nieodpłatny.

Zapraszamy do prezentowania, odkrywania, przeżywania i zachwycania.

 

Z nadzieją na kolejne, pełne ekspresji, entuzjazmu i piękna spotkania

Komitet Organizacyjny XVI OFE