Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Zakład Pedagogiki
Twórczości i Ekspresji Dziecka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


 Centrum Ekspresji Dziecięcej
przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach


 Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


 Katedra Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach


Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach


 Biblioteka Śląska w Katowicach


 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w XVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji, odbywającego się w dniach 13-15 maja 2019 rpod hasłem „Sztuka tworzenia”.

 

Festiwal niezmiennie zachowuje swój naukowo–artystyczny charakter i to, co bardzo nas cieszy, zajmuje trwałe miejsce na kulturalnej mapie Katowic, a przede wszystkim zapisuje się w pamięci uczestników minionych edycji.

W tym roku pragniemy przyglądnąć się „Sztuce tworzenia”, zwrócić uwagę na różnorodne wymiary obcowania ze sztuką i szeroko pojętej twórczości i jej  uwarunkowania oraz możliwości wykorzystania sztuki w obszarze wsparcia rozwoju, edukacji, terapii czy profilaktyki. Mamy nadzieję, że proponowana tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem, a tym samym zachęci do podzielenia się doświadczeniami, zrealizowanymi projektami czy wynikami eksploracji badawczych. Taka wymiana praktyk, inspiracji i opisania efektów możliwa będzie podczas Sesji Naukowej
w dniu 14 maja 2019 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Chcąc kontynuować idee i tradycje Festiwalu, w tym roku także przewidujemy prezentacje artystyczne (teatralne, taneczne, muzyczne) młodzieży i  dzieci z przedszkoli, szkół, placówek specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej. Prezentacje odbywać się będą podczas dwóch dni 13 i 15 maja w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach.

 

Program szczegółowy XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji zostanie skonstruowany w oparciu o  napływające propozycje, a jego ogólny kształt podpowiada program ramowy. Na zgłoszenia wszelkich inicjatyw, wystąpień w sesji czy prezentacji, czekamy do 24 marca 2019 r.pod adresem: festiwalekspresji@us.edu.pl

Udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych jest nieodpłatny.

 

Wyrażamy nadzieję na wspólny, twórczy czas

Komitet Organizacyjny XVII OFE